Om oss

Edvin Lindsten

Den mindfulness meditation jag lär ut är i grunden baserad på Vipassana-traditionen men innehåller även delar från "den direkta vägen" som bland annat lärs ut inom Dzogzen-traditionen. Inom Vipassana-traditionen uppmärksammar vi med vänlighet flödet av upplevelser från ögonblick till ögonblick vilken ger avslappning och öppnar upp för att utforska sinnet. Inom den "direkta vägen" pekar vi istället direkt på upplevelsen av jaget så vi kan se att det är en tankekonstruktion.

Jag har mediterat mer eller mindre dagligen sedan ca 10 år tillbaka och meditationen har med tiden blivit en allt viktigare del av mitt liv. Jag har håller kurser i mindfulness i olika sammanhang och har gått ett tvåårigt meditationslärarprogram med Jack Kornfield och Tara Brach som huvudlärare  - certifikat finns här.

Genom åren har det blivit många meditationsretreat, tex Goenkas 10-dagars retreat, Zengårdens retreat, Vardagens Väg och diverse andra. Sitter även regelbundet i grupp med min lärare Kali Franciska von Koch sedan några år tillbaka. Andra stora inspirationer är Joseph Goldstein, Thich Nhat Hanh och Sam Harris. På jobbet är jag civilingenjör och arbetar som stadsutvecklare. 
Mina lärare

Carla Brennan

Carla Brennan is an Insight Meditation teacher in Santa Cruz, CA. She is the Guiding Teacher for Bloom of the Present Insight Meditation and teaches at other Insight Meditation centers around the Bay Area. Carla has practiced in the Insight Meditation, Tibetan Buddhist and Zen traditions for 45 years. As part of her regular teaching, Carla offers meditation outdoors and encourages her students to practice in nature.

Länk till Carlas hemsida

Franciska Kali von Koch

Kali (Franciska von Koch) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig.  Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater och hon har en steg-1 examen i psykoterapi. Förutom att vara diplomerad i Expressive Arts, har hon arbetat som konstnär, musiker, skådespelare och hon är författare till ett par böcker. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism,  (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i Diamond Approach sedan mer än ett decennium. Den andliga vägen är det som alltid väglett henne genom livet, all kreativitet och alla relationer säger Kali.

Länk till Franciskas hemsida


Tara Brach

Tara Brach’s teachings blend Western psychology and Eastern spiritual practices, mindful attention to our inner life, and a full, compassionate engagement with our world. The result is a distinctive voice in Western Buddhism, one that offers a wise and caring approach to freeing ourselves and society from suffering.

In 1998, Tara founded the Insight Meditation Community of Washington, DC, which is now one of the largest and most dynamic non-residential meditation centers in the United States. She gives presentations, teaches classes, offers workshops, and leads silent meditation retreats at IMCW and at conferences and retreat centers in the United States and Europe. 

Länk till Taras hemsida

Jack Kornfield

Jack Kornfield trained as a Buddhist monk in the monasteries of Thailand, India and Burma. He has taught meditation internationally since 1974 and is one of the key teachers to introduce Buddhist mindfulness practice to the West. He met and studied as a monk under the Buddhist master Ven. Ajahn Chah, as well as the Ven. Mahasi Sayadaw of Burma. Returning to the United States, Jack co-founded the Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts, with fellow meditation teachers Sharon Salzberg and Joseph Goldstein and the Spirit Rock Center in Woodacre, California. He holds a Ph.D. in clinical psychology and is a father, husband and activist.

Länk till Jacks hemsida

Övriga inspirationer

Joseph Goldstein

Joseph Goldstein has been leading insight and lovingkindness meditation retreats worldwide since 1974. He is a cofounder of the Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts, where he is one of the organization’s guiding teachers. In 1989, together with several other teachers and students of insight meditation, he helped establish the Barre Center for Buddhist Studies.

Sam Harris

Sam Harris is the author of five New York Times best sellers, including Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion. His writing and public lectures cover a wide range of topics—neuroscience, meditation, moral philosophy, religion, rationality—but generally focus on how a growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live.

Sam received a degree in philosophy from Stanford University and a Ph.D. in neuroscience from UCLA. He has practiced meditation for over 30 years and has studied with many Tibetan, Indian, Burmese, and Western meditation teachers, both in the United States and abroad.

Thich Nhat Hanh

Ordained as a monk aged 16 in Vietnam, Thich Nhat Hanh soon envisioned a kind of engaged Buddhism that could respond directly to the needs of society. 

He was a prominent teacher and social activist in his home country before finding himself exiled for calling for peace. 

In the West he played a key role in introducing mindfulness and created mindful communities (sanghas) around the world. His teachings have impacted politicians, business leaders, activists, teachers and countless others.